Menu

Digitale foto en video inspecties

Xepro Diving voert zeer uiteenlopende onderwaterinspecties en -onderzoeken uit. We gebruiken hier verschillende soorten apparatuur voor. Soms eenvoudige foto- en videoapparatuur en voor andere gevallen gebruiken we moderne apparatuur zoals een R.O.V. (Remotely Operated Vehicle). Tevens is het mogelijk een uitgebreid inspectierapport te ontvangen. TIJDENS INSPECTIES EN ONDERZOKEN KAN ALTIJD WORDEN MEEGEKEN. Onze inspectierapporten worden uitsluitend opgemaakt door onze gekwalificeerde duikers die veel ervaring hebben in het inspecteren van civieltechnische constructies.

Een overzicht van mogelijke inspectie werkzaamheden

 • Afsluiters inspectie
 • Betonrot inspectie
 • Beweegbare delen zwembaden inspectie
 • Gemalen inspectie
 • Grondduikers inspectie
 • Kathodische bescherming/anodes inspectie
 • Leidingen inspectie
 • Onderdoorgangen inspectie
 • Pijlers en bruggen inspectie
 • Recreatieplassen inspectie
 • Remmingwerken inspectie
 • Schroef en roer inspectie
 • Sluisdeuren inspectie
 • Sprinkler bassins inspectie
 • Vlakinspectie
 • Wanddiktemetingen

Laat ons uw duikinspectie uitvoeren!

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere:

 • Aannemers (weg waterbouw)
 • Industrie
 • Infra bedrijven
 • Ingenieurs en Adviesbureaus
 • Overheid
 • Particulieren
 • Scheepswerven
 • Waterschappen

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.